AKTUALITY
Mikulášský plavecký pobyt pro rodiče s dětmi - Monínec 3. - 5. 12. 2021

Na POBYT se můžete přihlásit zde ⇒ PŘIHLÁŠKA

Více ZDE: ...

zde pracuji dobri andele

Obchodní podmínky a provozní řád Centra dětského plavání MAGIC-CASTLE

 

Vážení rodiče,

jsme rádi, že jste se rozhodli pro naše centrum dětského plavání MAGIC-CASTLE, s.r.o.. Uděláme vše, abychom Vám poskytli komfortní zázemí i profesionální služby k maximální spokojenosti Vás i Vašich dětí.

K zajištění bezpečného a bezproblémového provozu v našem centru je nutné dodržovat pravidla uvedená zejména v tomto provozním řádu.

Organizační a bezpečnostní pokyny

 1. Kurz se skládá z půlhodinových lekcí, které probíhají pravidelně 1x týdně ve stanovený den a hodinu.
 2. Den a hodina lekce je přesně zaznamenána v průkazce. Průkazka bude předána po první lekci daného kurzu v případě, že bude zaplacena 1. splátka kurzovného.
 3. Venkovní obuv je nutné odložit do malé skříňky u vstupu do šaten, skříňka se nezamyká. V šatně si odložte oblečení do velké skříňky, k té dostanete klíček, skříňku je nutné uzamknout a klíček pečlivě uschovat. Při ztrátě klíčku či poničení skříňky bude účtována pokuta 250,-Kč. Za uschované věci MAGIC-CASTLE nepřebírá zodpovědnost.
 4. Hernu může používat kterýkoliv klient našeho centra, a to bezplatně v délce 60 minut po ukončení lekce. Každá další započatá hodina pobytu v herně je zpoplatněna částkou 50,- Kč.
 5. Z herny je zakázáno odnášet jakékoliv věci, které jsou majetkem MAGIC-CASTLE.
 6. V herně a ostatních prostorách MAGIC-CASTLE nenechávejte své děti nikdy bez dozoru, za chování dětí neneseme zodpovědnost.
 7. V herně je nutné udržovat pořádek a uklízet po svých dětech věci na svá místa.
 8. V herně jsou stanovená místa na jídlo a pití, dodržujte je, prosím, nenechávejte vaše děti jíst na koberci či v místech určených výhradně pro hraní.
 9. Pokud dojde k jakémukoliv znečistění prostor MAGIC-CASTLE, informujte o tom, prosím, recepční nebo lektorku.
 10. V případě úmyslného poškození vybavení MAGIC-CASTLE nese zodpovědnost osoba, která škodu způsobila, popřípadě její zákonný zástupce. Celá škoda bude požadována k úhradě v plné výši. V případě znečištění vody v bazénu nesou rodiče plnou zodpovědnost za vzniklou škodu a jsou povinni uhradit tuto škodu.
 11. Pokud potřebujete své děti přebalit, použijte k tomu prosím místa pro přebalování určená, nepřebalujte děti v herně na stolech apod.
 12. Přístup rodičů či jiných osob k bazénu, jestliže se neúčastní právě probíhající lekce, je možný pouze na výslovné povolení ze strany lektorky nebo recepční.
 13. Natáčení a focení na lekci je dovoleno pouze pro soukromé účely a za předpokladu souhlasu ostatních účastníků kurzu.
 14. Fotografie pořízené instruktory během programu, který organizuje, může MAGIC-CASTLE použít k veřejné prezentaci a propagaci pouze se souhlasem rodičů.
 15. V celém prostoru MAGIC-CASTLE je přísný zákaz kouření a konzumace alkoholických nápojů.
 16. Osoby pod vlivem alkoholu či s infekčním kožním onemocněním nebudou do bazénu vpuštěny.
 17. Za zdraví dětí zodpovídají rodiče (doprovod) a nesou za ně plnou odpovědnost.
 18. Rodiče (doprovod) jsou v prostorách MAGIC-CASTLE povinni zdržet se takového chování a jednání, které by závažným způsobem narušovalo lekce plavání či pobyt v herně a dalších prostorách našeho centra.

 

Hygienické podmínky

 1. Před vstupem do bazénu je nutné se osprchovat a umýt mýdlem bez plavek.
 2. Děti do jednoho roku věku musí mít na sobě jednorázové plavací pleny, děti nad jeden rok musí nosit plavky s gumičkami obepínajícími stehýnka a pas, aby nedošlo ke znečištění bazénu.
 3. Doprovod, který je s dítětem ve vodě, musí mít na sobě plavky. Druhý doprovod na břehu bazénu (zejména při poslední „ukázkové“ lekci kurzu) musí mít vhodné převlečení na bazén (obuv, kraťasy, tričko).
 4. Děti i rodiče s delšími vlasy žádáme o použití plavecké čepičky nebo alespoň stažení vlasů gumičkou.
 5. Před vstupem do bazénu je nutné se odlíčit!
 6. Není dovoleno čůrat do odtokových kanálků na krajích bazénu. Při nutnosti použití nočníku je nutné dojít s dítětem do sprch, kde jsou nočníky k dispozici. Nočník není dovoleno nosit na bazén.
 7. Při použití nočníku, který je k dispozici ve sprchách, je nutné nočník vylít na toaletě (nikoliv do umyvadla) a omýt.
 8. Mokré plavky nenoste do šaten, kde se snažíme udržovat sucho, plavky prosím pečlivě vyždímejte v prostorách sprch. Nerezové mřížky u bazénu nejsou určené pro ždímání plavek, jedná se o výdechy vzduchotechniky.
 9. V prostorách šaten, sprch a meziprostoru před vstupem do bazénu je zakázáno konzumovat jakékoliv potraviny.
 10. Po odchodu ze šaten po sobě, prosím, překontrolujte vaši skříňku – přebalovací pult, zda jste zde nenechali jak vaše osobní věci či nějaké znečištěné věci (tamponky do uší, odličovací tampony apod.).

Náhradní lekce – www.magic-castle.cz (OMLUVY A NÁHRADY)

 1. Lekci můžete omluvit prostřednictvím internetu a systému omluv a náhrad AUKSYS, se kterým jsme vás při zápisu seznámili. Výjimečně je možné omluvit lekci prostřednictvím zavolání na naši recepci či zasláním SMS.
 2. Pokud nemáte přístup na internet, můžete vaší lekci omluvit SMS zprávou dle pokynů na zadní straně vaší permanentky.
 3. V případě nutnosti zrušení vaší lekce je nutné tuto lekci řádně omluvit a to nejpozději do 8.00hodin dne konání lekce.
 4. Na pozdější omluvy nebude brán zřetel a vaše lekce tím propadá.
 5. Neproplavané lekce neproplácíme ani nepřevádíme do dalšího kurzu, k vyplavání omluvených lekcí využijte náhradní lekce.
 6. Náhradní lekce si můžete vyčerpat dopředu, klient však musím mít nejdříve omluvenou lekci (AUKSYS), za kterou náhradu činí
 7. Nemůžete-li přijít na náhradní hodinu, je nutné ji omluvit a to nejpozději do 8 hodin dne konání vaší nahlášené náhradní lekce, pokud lekci neomluvíte, tato lekce propadá.
 8. Náhradní lekce jsou službou pro vás naše klienty, ne naší povinností, a proto v případě nesplnění výše uvedených podmínek nevzniká právní nárok na výběr těchto náhradních lekcí či na vrácení peněz za zrušenou lekci.

Storno podmínky a ostatní ustanovení

 1.  Pokud se rozhodnete ukončit kurz před zahájením kurzu (tj. do začátku 1. lekce), činí storno poplatek 10% ze zaplacené zálohy. V případě ukončení kurzu před začátkem 2. lekce v kurzu máte nárok na 80% z 1. splátky zaplaceného kurzovného, 20% je smluvní pokuta, kterou je MAGIC-CASTLE oprávněn Vám účtovat za nedodržení dohodnutých podmínek kurzu. Žádost o vrácení peněz je nutno dodat písemně na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na adresu: MAGIC-CASTLE, s.r.o., Golčova 485, 148 00 Praha 4 – Kunratice.
 2. V případě ukončení kurzu kdykoliv později nemáte nárok na vrácení kurzovného, kurzovné se nevrací, celá výše kurzovného je výše smluvní pokuty, kterou je MAGIC-CASTLE oprávněn Vám účtovat za nedodržení dohodnutých podmínek kurzu.
 3. V případě zrušení kurzu ze strany MAGIC-CASTLE máte nárok na vrácení poměrné části kurzovného dle uskutečněných lekcí, případně na náhradní kurz či lekce, pokud budou MAGIC-CASTLE nabídnuty.
 4. MAGIC-CASTLE zpracovává v souvislosti s pořádáním kurzů, provozem webových stránek a v souvislostí s případnou další podnikatelskou činností osobní údaje. MAGIC-CASTLE se, jakožto správce osobních údajů, zavazuje, že bude tyto osobní údaje uchovávat a zpracovávat v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, především v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 98/46/ES (dále jen jako „GDPR“) a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
 5. Informace související se zpracováním osobních údajů jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů, které jsou k dispozici na webových stránkách www.magic-castle.cz či v sídle MAGIC-CASTLE.
 6. Každý návštěvník se zaplacením kurzu (zálohy, doplatku či celého kurzovného) a registrací do rezervačního systému Auksys stvrzuje, že se s provozním řádem seznámil, souhlasí s ním a bude se jím řídit.
 7. Nedodržení provozního řádu může být důvodem pro vyloučení z kurzu bez nároku na vrácení kurzovného.

Tato webová prezentace používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Chci vědět víc

Rozumím

Cookies

Co jsou cookies?

Cookie je malý soubor tvořený písmeny a číslicemi, který počítač s webovou stránkou prostřednictvím prohlížeče odesílá do vašeho počítače nebo mobilního telefonu (dále označovaných jako „zařízení“) a ukládá na pevném disku vašeho zařízení. Soubory cookie nám umožňují rozlišit vás od ostatních uživatelů našich webových stránek. Díky nim vám můžeme nabídnout lepší zážitky při prohlížení našich webových stránek a neustále zlepšovat své služby.

Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookie, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče. Váš prohlížeč však (v zájmu ochrany vašeho soukromí) umožňuje webovým stránkám přístup pouze k těm souborům cookie, které tyto stránky do vašeho zařízení samy odeslaly, nikoli k souborům cookie odeslaných jinými webovými stránkami. Mnohé webové stránky to dělají vždy, když je uživatel navštíví. Mohou tak lépe sledovat on-line provoz.

Soubory cookie třetích stran

V některých případech používáme reklamní soubory cookie třetích stran, které nám umožňují pochopit a zlepšit účinnost naší reklamy jak na našich vlastních webových stránkách, tak na webových stránkách třetích stran. Tyto soubory cookie se někdy používají pro personalizaci, změnu zacílení a optimalizaci on-line reklamy.

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen Google). Služba Google Analytics používá souborů cookies, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, tak nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Jak odmítnout soubory cookie?

Používáním našich webových stránek vyjadřujete svůj souhlas s používáním zde popsaných souborů cookie.Všechny moderní prohlížeče vám nicméně umožňují změnit nastavení souborů cookie. Svá zařízení si můžete nastavit tak, aby přijímala všechny soubory cookie, aby vás upozornila na vydání souboru cookie, nebo aby nikdy nepřijímala soubory cookie. Pokud zvolíte poslední možnost, znamená to, že vám nemohou být nabídnuty určité personalizované funkce, a proto nebudete moci plně využít všech funkcí příslušných webových stránek. Každý prohlížeč je jiný, projděte si proto ve svém prohlížeči nabídku Nápověda, Možnosti nebo Předvolby, kde se dozvíte, jak změnit nastavení souborů cookie.Doporučujeme vám, abyste při navštěvování našich webových stránek soubory cookie nevypínali.t.