AKTUALITY
Letní kurz plavání 2024

Zápis do letních kurzů je možný od 29.4. pro stávájící i nové plaváčky.  

Více ZDE: Letní...

Sportovní příměstský tábor Radotín (15. - 19. 7. 2024)

Pro starší děti od 6 let jsme připravili SPORTOVNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR v Radotíně v termínu 15. - 19....

Více ZDE: ...

Letní příměstské plavecké tábory 2024

Na vybraný PŘÍMĚSTSKÝ PLAVECKÝ TÁBOR se můžete přihlásit kliknutím na "PŘIHLÁŠKA"     Příměstský tábor 1 (8. - 12. 7....

Více ZDE: Letní...

 
zde pracuji dobri andele

GDPR

 

Milí rodiče,

dne 25. května 2018 vstoupilo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“). Vzhledem k tomu, že jsme se i před ním pečlivě starali o bezpečnost údajů Vašich i Vašich dětí, toto nařízení pro Vás i nás nepřináší mnoho nového. Již před jeho přijetím jsme splňovali všechny podmínky českého i evropského práva.

Co to pro vás znamená?

Abychom splnili podmínky nařízení GDPR, došlo k úpravě našich Obchodních podmínek – Provozního řádu v souladu s GDPR a to s účinností od 25.5.2018.

Při Vašem prvním přihlášení do systému Auksys se Vám po datu 25.5.2018 zobrazí zaškrtávací okénko, kde vyjádříte svůj souhlas s našimi novými Obchodní podmínkami – Provozním řádem. U tohoto okénka také najdete odkaz na jejich znění.

Údaje, které jsou součástí přihlášení do systému Auksys (jméno, příjmení, datum narození, telefonní kontakt a e-mail), jsou nezbytně nutné pro zařazení Vašeho dítěte do správného kurzu plavání a komunikaci s Vámi – řečí Nařízení: máme na jejich shromažďování „oprávněný zájem“. V rámci Auksysu jsou tyto údaje pečlivě chráněny, se společností, která tento systém provozuje (Zpracovatelem), máme jako Správce uzavřenou řádnou smlouvu.

Máte-li hlubší zájem dozvědět se něco o GDPR a také o tom, jak se chováme k Vašim osobním údajům, pokračujte v dalším čtení:

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je Správce?

Správcem jsme my, tedy společnost MAGIC-CASTLE, s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spis. zn. C 85493, IČ: 26489848, sídlem Golčova 485, 148 00 Praha 4 – Kunratice, která mimo jiné provozuje webové stránky www.magic-castle.cz. Vaše osobní údaje a osobní údaje Vašich dětí zpracováváme jako Správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další Zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle 244 400 789, nebo na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Prohlašujeme

Prohlašujeme, že jako Správce Vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budeme zpracovávat Vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožníme Vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění Vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Evidované osobní údaje (dospělí):

Jméno, Příjmení, Datum narození, Rodné číslo, E-mailová adresa, Telefonní číslo, Adresa bydliště. Fotografie, Videozáznam, Audiozáznam, Databáze Vašich návštěv, Účetní databáze, jako platby a fakturace, Stavy a čerpání permanentních kupónů

Osobní údaje dětí: se souhlasem rodiče, zákonného zástupce dítěte

Jméno, Příjmení, Datum narození, Rodné číslo, E-mailová adresa, Telefonní číslo, Adresa bydliště. Fotografie, Videozáznam, Audiozáznam, Databáze Vašich návštěv, Účetní databáze, jako platby a fakturace, Stavy a čerpání permanentních kupónů

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • Poskytování služeb a plnění smlouvy
  Vaše osobní údaje v rozsahu: Jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefon, e-mailová adresa.
 • Vedení účetnictví
  Jste-li zákazníky, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • Marketing – zasílání newsletterů
  Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte, využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky.

Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme Vám informace o našich akcích jen na základě Vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení.

Souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím našich kontaktů.

 • Fotografie a dokumenty na webu
  Na našem webu a dalších propagačních portálech zobrazujeme fotografie realizací a produktové fotografie. U realizací neuvádíme konkrétní jména zákazníků. Fotografie nepořizujeme bez předchozího souhlasu zákazníků, kteří mohou fotografování zakázky odmítnout
 • Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme Vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem Správce, neboť věříme, že díky tomu Vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě Vašeho souhlasu.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K Vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Většinu zpracovatelských operací zvládáme sami a nepotřebujeme k nim 3. strany.

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:

Google, Facebook

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či Zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme Vám však, že v takovém případě při výběru, budeme na Zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a já Vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením ze zasílání informací a novinek omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré Vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích Zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Rádi Vám v případě podezření zodpovíme osobně veškeré dotazy týkající se této záležitosti. 

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami Vám zasíláme pouze, pokud jste náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme Vám je jen na základě Vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Zpracovatel osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno námi jako Správcem, osobní údaje však pro Správce v současné době zpracovává provozovatel našeho náhradového systému AUKSYS, kterým je společnost:

Auksys s.r.o., Sobínská 185, Chřášťany, PSČ 252 19, Spisová značka: C 111347 vedená u Městského soudu v Praze, IČ: 274 23 603.

V budoucnu to mohou být i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 23.5.2018

Save
Podrobné nastavení cookies
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline